Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/2000 af 21. juni 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92 om gennemførelsesbestemmelser for individuelle lofter, nationale reserver og overdragelse af de rettigheder, der er fastsat i artikel 5a-5c i Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød