Euro-middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side - Protokol 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan - Protokol 2 om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 3 om definition af begrebet 'produkter med oprindelsesstatus' og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol 4 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Fælles erklæringer - Slutakt