Sag C-60/00: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 16. december 1999 af Immigration Appeal Tribunal i sagen Mary Carpenter mod Secretary of State for the Home Department