Kommissionens forordning (EF) nr. 1094/2002 af 24. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager