SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3055/02 af Claude Moraes (PSE) til Kommissionen. Den almindelige overenskomst om handel og tjenesteydelser (GATS).