ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0260/02 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς την Επιτροπή. Διαχείριση των κρατικών εσόδων από την κοπή νομισμάτων.