Udkast til afgørelse fra den blandede komité EU-Andorra om bestemmelserne for iværksættelsen af tillægsprotokollen om veterinære spørgsmål til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra, undertegnet i Bruxelles den 15. maj 1997 - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen