Odločba Sveta z dne 12. julija 2002 o reviziji Skupnega priročnika