2002/587/EG: Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het gemeenschappelijk handboek