2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrojo vadovo pakeitimų