Nõukogu otsus, 12. juuli 2002, üldkäsiraamatu muutmise kohta