2002/587/EF: Rådets beslutning af 12. juli 2002 om revision af Den Fælles Håndbog