Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3154 — Süd-Chemie/SABIC/Scientific Design) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (EØS-relevant tekst.)