Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2937 — Questor Bermuda/Teksid) (EØS-relevant tekst)