Kommissionens forordning (EF) nr. 1697/2001 af 27. august 2001 om undtagelse fra Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for så vidt angår arealbetalingen for visse markafgrøder og betalingen for jordudtagning i produktionsåret 2001/02 til producenterne i Portugal og til visse producenter i Spanien