2003/656/EF: Kommissionens beslutning af 12. september 2003 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med henblik på europæisk teknisk godkendelse af syv byggevarer uden retningslinje (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 3247)