Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3044 — ADM/PURA) (EØS-relevant tekst.)