SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3846/02 van Ieke van den Burg (PSE)en Wilfried Kuckelkorn (PSE) aan de Commissie. Europeesrechtelijke aspecten van Duitse toelagen ter stimulering van eigen woningbezit (Eigenheimzulagen).