Kommissionens forordning (EF) nr. 2267/2002 af 19. december 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker