Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1997, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle (97/787/EY)