Rådets afgørelse af 17. november 1997 om ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien (97/787/EF)