Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/38.359 — Elektriske og mekaniske kul- og grafitprodukter (udarbejdet i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)) (EØS-relevant tekst.)