Besvarede skriftlige forespørgsler, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 235 E