2003/55/EF: Kommissionens beslutning af 30. oktober 2002 om Italiens statsstøtte til Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4039)