Rådets Forordning (EF) nr. 1264/1999 af 21. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden