SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3058/02 af Jo Leinen (PSE) til Rådet. Bankgarantier for ikke-statslige organisationer i forbindelse med støtte til russiske medier inden for rammerne af Tacis-programmet.