Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2002 af 5. april 2002 om fravigelse, for så vidt angår jordudtagning, af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder