Kommissionens forordning (EF) nr. 2506/2000 af 15. november 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker