Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. maj 2003 i sag C-384/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik ("Traktatbrud — sjette momsdirektiv — artikel 12, stk. 3, litra a) og b) — levering af gas og elektricitet fra offentlige net — abonnement på distributionsnet — reduceret sats")