Rådets konklusioner af 27. november 2003 om et styrket EF-samarbejde om civilbeskyttelse