Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2191 — BT/Amadeus/JV) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (EØS-relevant tekst)