Kommissionens förordning (EG) nr 387/2002 av den 28 februari 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt