Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt