ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0711/00 υποβολή: Ioannis Marínos (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας για την Κύπρο.