Sag C-181/01 P: Appel iværksat den 25. april 2001 af N til prøvelse af dom afsagt den 13. februar 2001 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-2/00, N mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber