Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2478 - IBM Italia/Business Solutions/JV) (Text av betydelse för EES)