Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2478 — IBM Italia/Business Solutions/JV) (EØS-relevant tekst)