Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Status over opfølgningen til den årlige politikstrategi for 2003