ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3355/03 υποβολή: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μειονοτικές γλωσσικές ομάδες στην Ελλάδα και επίσημες στατιστικές.