Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus - Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (KOM(1999) 658 - C5-0119/2000 - 1999/0276(CNS))