63/224/EEG: Beschikking van de Raad van 26 februari 1963 houdende tijdelijke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde levensmiddelen