Indkaldelse af forslag vedrørende regionale partnerskabstiltag for SMV'er i EU-regioner, der støder op til kandidatlandene udstedt af Europa-Kommissionen