SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1291/00 af Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) til Kommissionen. Projekt om opførelse af et rensningsanlæg i Gondomar som led i en totalsanering af Ria de Vigo, finansieret af Samhørighedsfonden.