Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2003