Kommissionens forordning (EF) nr. 75/2002 af 17. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager