2000/734/EF: Kommissionens beslutning af 22. november 2000 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod kataralfeber hos får eller bluetongue på Korsika i Frankrig (meddelt under nummer K(2000) 3559) (EØS-relevant tekst)