Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 130/2001 af 23. november 2001 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen