Sag C-320/01: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 6. august 2001 af Arbeitsgericht Lübeck i sagen Wiebke Busch mod Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG