Mål C-39/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 25 januari 2017 – Lubrizol France SAS mot Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures