2001/806/EF: Kommissionens beslutning af 29. november 2000 om Nederlandenes påtænkte støtteordning, "Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur", til fordel for små og mellemstore gødningstransportvirksomheder (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 3935)